Słowo Pasterskie Przewodniczącego KZK Odnowy w Duchu Świętym w Polsce na 2021 Rok

Drodzy Bracia i Siostry!
Życie z Jezusem w mocy Ducha Świętego to przygoda i nieustanne zaproszenie do ,,nowego”, to hasło możemy realizować wyłącznie w sytuacji, gdy jesteśmy ugruntowani w Kościele, a naszym fundamentem jest Chrystus Jezus (1 Kor 3, 11). Pasterze, o których mówi Ewangelia w pierwszy dzień roku, gdy tylko znaleźli Jezusa zaraz zaczęli o Nim opowiadać, a następnie wyruszyli w drogę i uwielbiali Boga. Znaleźć Jezusa osobiście, głosić go światu i uwielbiać go swoim życiem – to zaproszenie jest dla nas nadal aktualne. Jezus przychodzi na świat po to, aby pójść na krzyż i wykupić nas od śmierci, to tam rodzi się Kościół, którego nie przemogą piekielne bramy, a sam Zbawiciel nie zostawia nas samych ale daje nam dar Ducha Świętego.

Jako wspólnoty wchodzimy nie tylko w nowy rok, ale również w nowy czas, w którym zadajemy sobie szereg pytań o to jak ewangelizować? Jak budować nasze wspólnoty? Jak nie schować światła pod korcem czy nie zastracić smaku ewangelicznej soli. Jezus przygotowując uczniów na właśnie taki czas, gdy narody będą bezradne i zatrwożone, gdy ludzie będą żyć w strachu i poczuciu zagrożenia mówi do uczniów: ,,nabierzcie ducha i podnieście głowy” (por. Łk 21,25-28). 

Drodzy Liderzy, Pasterze, Animatorzy i członkowie wspólnot. W rozpoczynającym się roku kalendarzowym stoimy w poczuciu bezradności wobec obostrzeń i wyzwań, które przychodzi nam podejmować. Idźmy za Jezusem, naszym Panem – nabierzmy Ducha i podnieśmy głowy! Zadbajmy o siebie, czuwajmy i módlmy się za siebie nawzajem, pielęgnujmy nasze relacje, budujmy tożsamość naszej rodziny jaką jest Katolicka Odnowa w Duchu Świętym, to często we wspólnocie spotkaliśmy żywego Boga, który przemienił nasze życie. Nie raz słyszeliśmy świadectwa o tym jak ktoś został przyprowadzony na spotkanie i spotkał Boga. Dziś jak nigdy dotąd zatrwożony świat i poraniony grzechami Kościół czeka na ożywiającą moc Ducha Świętego. Nabierzmy Ducha i podnieśmy głowy! Wołajmy o nowe wylanie Ducha Świętego dla naszych wspólnot i parafii, abyśmy mogli przyprowadzać nowe osoby do Jezusa, nie ludzkimi metodami i sposobami ale mocą Ducha Świętego. 

Niech w nowym roku Pan Was błogoslawi i strzeże. Niech rozpromieni oblicze swoje nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i niech Was obdarzy pokojem.

W imieniu Rady KZK
ks. Artur Potrapeluk
Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów
Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce

Boże Narodzenie 2020

Boże Narodzenie 2020


Kiedy zasiądziesz do stołu, 
w ten najpiękniejszy wieczór w roku
w wieczór narodzin Bożego Syna
kolęd, płatków śniegu, ciepła, pokoju –
pomyśl o człowieku, który jest od Ciebie na odległość myśli.
Odłam dla niego kruszynę opłatka,
bo człowiek jest od Ciebie na odległość wyciągniętej dłoni. 
Zanuć pieśń o Bożym Narodzeniu,
By w tę noc nie było samotnych
By każdy dzielił się sercem
Z dobrymi łzami w oczach
By ktoś komuś przebaczył,
Ktoś się rozpłakał, 
        Ktoś zamknięte drzwi otworzył
Codziennie jesteś świadkiem Bożego Narodzenia. 
Na ołtarzu za naszych czasów przychodzi 
i staje wśród Nas to samo Dziecię – Jezus
Wyjdźmy mu na spotkanie 
Niech dokona się Boże Narodzenie. 
Kiedy rodzi się Bóg niech,
W Tobie nie będzie zimniej 
Niż w tamtej stajni


W tym szczególnym dniu Narodzin Naszego Pana i Zbawiciela życzymy wszystkim liderom, animatorom oraz braciom i siostrom z Wspólnot Odnowy Diecezji Legnickiej, aby Chrystus rozjaśniał mroki naszej codzienności, napełniał pokojem i miłością oraz dawał nową nadzieję. Niech nasze serca stają się codziennie miejscem Narodzin Bożego Syna.
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego.


Z Pamięcią w modlitwie
Ks. dr Jarosław Święcicki
Marek Terembuła