Kilka słów o Odnowie

Kilka słów o Odnowie w Duchu Świętym

„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie- niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (J7,37).

W głębi każdego z nas płynie potężny, rwący strumień Ducha Świętego udzielonego nam podczas chrztu i bierzmowania. Niestety, woda z tego strumienia nie zawsze wydobywa się na powierzchnię. Cierpimy więc z powodu suchości i jałowości naszego życia i nawet do głowy nam nie przychodzi, że może być inaczej. Odnowa w Duchu Świętym jest odkryciem tego strumienia, jest „przebiciem się” do samego źródła wody żywej. Odnowę w Duchu Świętym można zdefiniować jako ponowne odkrycie siły Ducha Świętego, Jego ogromnej mocy i doświadczania jej w swoim życiu i w Kościele- żeby żyć w pełni Ewangelią, żeby ewangelizować i być świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego, który także dzisiaj uzdrawia chorych, wyzwala z mocy ciemności, nadaje sens i cel życiu człowieka wierzącego. Odnowa ukazuje moc Ducha w życiu codziennym, Jego prowadzenie i opiekę. Tych doświadczeń nie da się w pełni opisać. Trzeba ich doświadczyć i po prostu nimi żyć.

Krótka historia

Odnowa w Duchu Świętym jest w Kościele katolickim dojrzałym owocem Soboru Watykańskiego II. Nie jest to ruch w ścisłym znaczeniu tego słowa. Jest to poruszenie Ducha w sercach wierzących. W przeddzień otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II Papież Jan XXIII błagał Boga aby w naszych dniach „na nowo zesłał swój cud, jakby nowy dzień Pięćdziesiątnicy”. Sobór stał się bezcenną łaską- ukazał nowe perspektywy i wytyczył kierunek odnowy Kościoła. Ojcowie Soboru świadomi tego, że dzieło odnowy przekracza ludzkie możliwości wyznawali, że to Duch Święty wyposaża Kościół w rozmaite dary, nieustannie go odnawia, kieruje nim i utrzymuje w ciągłej młodości. Za umowną datę powstania Odnowy w Duchu Świętym uznaje się rok 1967 kiedy to grupa studentów i profesorów Uniwersytetu w Pittsburgu (USA) wybrała się na dni skupienia aby rozważać Pismo Święte i modlić się o ożywienie wiary. Podczas tych dni niemal wszyscy przeżyli doświadczenie nowego napełnienia Duchem Świętym, zwanego często wylaniem Ducha Świętego lub chrztem w Duchu Świętym. Od tego czasu napełnienie Duchem Świętym zaczęło się rozprzestrzeniać w całym Kościele katolickim, często niezależnie od doświadczeń amerykańskich. W różnych miejscach na ziemi zaczęły pojawiać się pierwsze grupy modlitewne. Duch powiał z nową mocą i w Kościele narodziło się kolejne duchowe poruszenie: Odnowa w Duchu Świętym, zwana często Odnową Charyzmatyczną.

Odnowa w Polsce pojawiła się w połowie lat siedemdziesiątych. Doświadczenie Odnowy przenieśli na polski grunt księża Marian Piątkowski i Bronisław Dembowski (obecnie biskup i krajowy duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym), którzy zetknęli się z nią poza granicami naszego kraju. Silny nurt Odnowy rozwijał się także w Ruchu Światło- Życie założonym przez ks. Franciszka Blachnickiego.

Na terenie diecezji legnickiej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym istnieją od początku lat osiemdziesiątych. Obecnie Koordynatorami diecezjalnymi są: ks. Jarosław Święcicki i Marek Terembuła.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *