Wszystkie wpisy, których autorem jest marekleg

Rok formacyjny 2020/21 Ważne informacje

Ważne informacje dotyczące Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Legnickiej:

1. W tym roku z wiadomych względów Diecezjalne Forum Charyzmatyczne nie odbędzie się.

2. W dalszym ciągu zawieszone zostają spotkania formacyjne tzw. Szkoła Animatora.

3. W związku z tymi niedogodnościami zostały przygotowane dwa projekty dla Wspólnot Odnowy w Polsce:

a) eREO- Internetowe Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy

b) Wspólnotowe Studium Ewangelii wg św. Łukasza

Wszystkie informacje dotyczące wspomnianych wydarzeń można znaleźć na stronie www.odnowa.org oraz u liderów Wspólnot.Zachęcamy do udziału w spotkaniach swoich Wspólnot oraz do uczestnictwa w zaproponowanej formacji.

List Otwarty

List otwarty 

Drodzy Pasterze, Liderzy i członkowie wspólnot Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce!

Przeżywany przez nas czas jest inny niż dotąd. W naszych salkach ucichł śpiew uwielbienia, ławki kościołów stały się puste, a świat przyjął model społecznego dystansu tak odmienny od budowania relacji we wspólnocie, w której dotąd funkcjonowaliśmy.

Chociaż w diecezjach przygotowywaliśmy różnorodne wydarzenia, to nasze wypełnione po brzegi kalendarze i plany musiały ustąpić miejsca trosce o życie bliźnich.

1. Wezwani na nowo do Wieczernika

,,Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi! Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód (…). I mówił mi: Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach” (zob. Ap 10,8-11).

Św. Jan otrzymał na nowo nakaz wypełnienia misji głoszenia Bożego orędzia, które jest słodkie i gorzkie zarazem. Słodkie – bo przynosi radość pomagania w zbawieniu; gorzkie – bo często łączy się z goryczą wysiłku i niezrozumienia.

Pan Bóg zaprasza nas w tych trudnych dniach do słuchania Słowa, które jest słodkie, pełne nadziei i pokoju. To Słowo zabiera wszelki lęk i poczucie beznadziei; przynosi pokój, jakiego nie może dać nam świat. Tak nakarmieni prosimy Ducha Świętego, aby czynił nas zwiastunami Dobrej Nowiny, mówiącej o tym, że Jezus zmartwychwstał i żyje.

2. Wezwani do jedności

Cieszymy się, że nadal możemy dzielić się wiarą, budować jedność i wspólnie patrzeć w przyszłość. Pozostajemy w stałej łączności z koordynatorami diecezjalnymi i – co za tym idzie – z liderami oraz członkami wszystkich wspólnot Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Cieszymy się, że wiele wspólnot realizuje dane im namaszczenie, kontynuując formację i służąc sobie nawzajem, przy jednoczesnym uwzględnieniu zaleceń Episkopatu i władz Państwa.

W tym szczególnym czasie jesteśmy wezwani do budowania jedności!

Najpierw z Biskupami Ordynariuszami naszych diecezji, którzy w trosce o dobro wiernych organizują życie duchowe. Następnie w pielęgnowaniu zdrowej nauki – szczególnie teraz, kiedy jesteśmy świadkami niepokojących objawień prywatnych, wypowiadania posłuszeństwa Kościołowi oraz samozwańczych opinii, tworzących podział.

Pamiętajmy, że Jezus posyłał po dwóch. W różnorakich dziełach miłosierdzia i ewangelizacji zadbajmy o błogosławieństwo Pasterzy, a jako wspólnoty pamiętajmy o sobie nawzajem w modlitwie i wspierajmy się w  podejmowanych przez nas dziełach.

3. Formacja 

W odpowiedzi na potrzeby wspólnot stworzyliśmy Telewizję wspólnot charyzmatycznych, dostępną pod adresem https://odnowa.tv. Znajdą się tam materiały archiwalne z czuwań, forów charyzmatycznych oraz inne pliki związane z funkcjonowaniem nowych diakonii krajowych. Odświeżyliśmy również stronę internetową odnowy oraz stworzyliśmy sklep, gdzie systematycznie umieszczamy materiały formacyjne dla wspólnot.

W drugiej połowie kwietnia drogą internetową rozpoczniemy 10-tygodniowe Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego. Zapraszamy chętne wspólnoty do podjęcia formacji w ramach tego seminarium. Prosimy aby wszelkie uwagi oraz potrzeby były zgłaszane za pośrednictwem koordynatorów diecezjalnych.

Znakiem jedności wspólnot Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym od przeszło 25 lat jest nasze oficjalne pismo formacyjne –  Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym. Zmieniliśmy format, szatę graficzną i działy tematyczne. Nowe numery będą dostępne również w wersji on-line.

Chcemy, aby podejmowane w Zeszytach tematy były inspirowane Waszymi pomysłami. Na spotkaniach krajowych, wraz z koordynatorami diecezjalnymi, rozeznajemy bieżące potrzeby wspólnot, po czym staramy się na nie odpowiadać na łamach Zeszytów, tworząc jednolitą formację i budując jedność w całym kraju. Archiwalne artykuły Zeszytów można znaleźć w dziale Biblioteka formacji na https://odnowa.org.

W najbliższych tygodniach planujemy wydawać serie seminariów formacyjnych, które mogą być ciekawą propozycją dla wspólnot. Obecnie przygotowujemy podręczniki dla uczestników i prowadzących Studium Ewangelii Łukasza oraz Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego. Podręczniki będą zawierać też katechezy.

3. „Kocham Kościół” – XV  Czuwanie Odnowy, 15-16 maja 2020r. 

W związku z zagrożeniem jakie niesie pandemia, jesteśmy zmuszeni zmienić formę tegorocznego Czuwania na Jasnej Górze. Ufamy, że temat ,,Kocham Kościół” jest nadal aktualny i potrzebny. Pochylimy się nad tym, jak wykorzystać nasze obdarowanie do służby parafii i całemu Kościołowi. Łączność nawiążemy za pomocą Internetu, jednocząc się w ten sposób w modlitwie i obecności. Dlatego prosimy, aby – w  duchu odpowiedzialności – odwołać rezerwacje domów rekolekcyjnych i autokarów. W kolejnych latach tradycyjnie Czuwania będą organizowane w trzeci weekend maja. Transmisja on-line będzie dostępna na naszej stronie internetowej: https://odnowa.org.

Głoszący: Bp Andrzej Przybylski – delegat KEP, o. John Bashabora, Jean Marie Elie Setbon, ks. Artur Potrapeluk

Ponadto przygotowaliśmy panele, za pomocą których chcemy zainspirować Was do włączenia się i współtworzenia nowych diakonii krajowych są to m.in.:

a) Warsztaty Pieśni Nowej – formacja dla muzyków i prowadzących uwielbienie;

b) Diakonia prorocka – dla wspólnot, które pragną utworzyć taką diakonie, lub szukają formacji dla już istniejącej;

c) Formacja dla bierzmowanych – warsztaty dla prowadzących kurs przygotowujący do bierzmowania. Wydajemy również kompletny pakiet materiałów formacyjnych i multimedialnych pt. Woda żywa. Materiały te będą na bieżąco aktualizowane na naszym portalu.

d) Formacja dzieci – warsztaty dla osób, które zajmują się opieką nad dziećmi i ich formacją w czasie spotkań wspólnoty, REO, forów charyzmatycznych itp.

Nie zabraknie również panelu Odnowa Rodzinom Młodzi – młodym . Transmisja zostanie przeprowadzona z różnych krajów i będzie dostępna do obejrzenia również w późniejszym czasie. O godzinie 21:00 tradycyjnie Ks. Biskup i Krajowi Przewodniczący poprowadzą Apel na Jasnej Górze.

4. Finansowanie

W ostatnich miesiącach zmieniliśmy sposób funkcjonowania Rady KZK oraz Fundacji Krajowego Zespołu Koordynatorów. Położyliśmy nacisk na to, aby głos wspólnot i diecezji był słyszalny i aby miał konkretny wpływ na decyzje i podejmowane zobowiązania.

W styczniu przenieśliśmy Sekretariat KZK do Lublina. W nowym biurze w Lublinie koordynujemy wydarzenia, odpowiadamy na zapytania płynące z całej Polski, redagujemy stronę internetową, koordynujemy współpracę oraz prowadzimy sklep internetowy. W Lublinie tworzone są również nowe Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym. Przeorganizowaliśmy dotychczasowe struktury, aby przejść jakościowo na wyższy poziom. Obsługa Fundacji, która obecnie jest na etapie przekształcania, realizowana jest w Kielcach, dzięki czemu możemy sprawnie podejmować nowe działania inicjowane z woli wspólnot będących w łączności z koordynatorami diecezjalnymi. Magdalenka – tak  ważna w historii Odnowy w Polsce – nadal pozostaje w naszych sercach i niezmiennie stanowi oficjalną siedzibę Fundacji.

Wierzymy, że budowanie jedności w duchu CHARIS powinniśmy rozpocząć najpierw od naszych wspólnot i diecezji. Mamy także nadzieję, że nowe Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym odpowiadają na Wasze potrzeby oraz dotykają Waszych serc. Aby Zeszyty mogły nadal istnieć, pilnie potrzebujemy Waszego wsparcia. Wystarczy niewiele np. jedna prenumerata na wspólnotę. Takie działanie sprawi, że będziemy mogli nadal współpracować z wydawnictwem i rozpocząć pracę nad kolejnym numerem.

Tak jak wiele osób w tych czasach, doświadczamy problemów z płynnością finansową. W związku z odwołaniem spotkania na Jasnej Górze straciliśmy główne źródło finansowania, które w założeniu miało stanowić zabezpieczenie dla podjętych działań. Dlatego zwracamy się z prośbą o darowizny na konto Fundacji KZK. Na naszej stronie internetowej znajduje się numer konta oraz możliwość włączenia się w stałą dziesięcinę.

Wszystkie Wspólnoty, Sympatyków, Przyjaciół Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym zawierzamy opiece Maryi – Oblubienicy Ducha Świętego, do której już niebawem znów wspólnie będziemy pielgrzymować.

Podpisali
Przewodniczący KZK
ks. Artur Potrapeluk
Jerzy Malisiewicz

Rada KZK
ks. Łukasz Turek
Joanna Ekstowicz
ks. Andrzej Drapała,
Maria Borkowska
Andrzej Głuchowski

Pascha 2020

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja! 🔥🙏❤️ Niech Zmartwychwstały Chrystus daje nam nieustannie udział w swoim Zwycięstwie. „ Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi smierć. Nie, nie lękam się i śpiewam Chwały Pieśni” Błogosławionej Paschy 🔥

Szkoła Maryi 06-08.03.2020

Zapraszamy na kolejną sesję Szkoły Maryi, która odbędzie się w terminie 06-08.03.2020 w Domu Rekolekcyjnym SZEMA Brzozowe Wzgórze Przesieka kolo Jeleniej Gory. 
Zgloszenia pod nr tel. 603 246 034 Jeden z tematów to modlitwa uzdrowienia i uwolnienia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Rekolekcje zimowe 10-15.02.2020 w rakowicach

Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym

Rakowice Wielkie 10-15.02.2020 r.

Prowadzący: ks. Paweł SAJDUTKO, ks. Jarosław ŚWIĘCICKI

Temat: Cztery prawa życia duchowego.

Miejsce rekolekcji: Szkoła w Rakowicach Wielkich

Przyjazd: w poniedziałek 10.02.2020 do godz. 16.00

Zakończenie obiadem w sobotę 15.02.2020 r. godz. 13.00

Koszt: 300 zł.

Należy wziąć ze sobą: domowe obuwie, poszewki na pościel, Pismo św., notatnik.

Zgłoszenia należy przysyłać do najpóźniej do 4 lutego 2020 r. na adres: jaroslaw.swiecicki@interiapl , lub tel. 605 652 173

Boże Narodzenie 2019

„Gloria in excelsis Deo Et in terra pax hominibus bonae voluntatis”. W tym szczególnym dniu Narodzin Naszego Pana i Zbawiciela życzymy wszystkim, aby Chrystus rozjaśniał mroki naszej codzienności, napełniał pokojem i miłością oraz dawał nową nadzieję. Niech nasze serca stają się codziennie miejscem Narodzin Bożego Syna. Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego

Kalendarium Odnowy na Rok 2020

Kalendarium Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji Legnickiej na rok 2020

11.01.2020 Spotkanie Formacyjne dla liderów, animatorów i osób posługujących we Wspólnotach- Legnica

10-15.02.2020 Rekolekcje zimowe- W mocy Ducha- Rakowice Wielkie k. Lwówka Śląskiego

16-20.02.2020 Turnus Dolnośląski RekoSki dla młodzieży- Zembrzyce

28.03.2020 Warsztaty dla posługujących modlitwą wstawienniczą- Jelenia Góra (Zmiana terminu)

18.04.2020 Spotkanie Formacyjne dla liderów, animatorów i osób posługujących we Wspólnotach- Złotoryja

15-16.05.2020 Ogólnopolskie Czuwanie Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie

30.05.2019 Diecezjalne Nocne Czuwanie modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego- Krzeszów

28.06-03.07.2020 I turnus rekolekcji letnich- Przesieka

05.07-10.07.2020 II turnus rekolekcji letnich (w trakcie ustalania)

26.09.2020 X Forum Charyzmatyczne diecezji Legnickiej- Polkowice